(alt)vioolles

Tijdens mijn studie werd ik midden jaren '80 aangesteld als docent altviool aan de Tilburgse muziekschool. Daarnaast heb ik altijd privéleerlingen gehad  op viool, altviool en ook barokviool.

Voorop staat dat ik graag lesgeef aan een ieder die met enthousiasme en passie op welk niveau dan ook, (alt)viool wil (leren) spelen en muziek maken.   

Ik ga bij de lessen uiteraard zoveel mogelijk in op jouw wensen en interesses, zeker voor wat betreft bijvoorbeeld de repertoirekeuze. Ook de frequentie van de lessen wordt, wat mij betreft, door jou bepaald. Bij kinderen en beginners is een zekere regelmaat overigens wel aan te bevelen. Daarnaast zijn ook oefeningen met betrekking tot  toonvorming, klank, timbre, resonantie, dynamiek en intonatie  aan te bevelen. Het verder ontwikkelen van vaardigheden zal als het goed is het speelplezier alleen maar vergroten. 

Geïnteresseerd?

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende gratis kennismakingsles.    

De lestarieven:   25 euro per half uur / 45 euro per uur / 35 euro voor driekwartier